Bowen qld 急需倆個有經驗的番茄picker 有意者 ««« 查看完整圖文版


番茄超人
2012-08-22, 17:00
家好 我是番茄超人

我相信有很多背包客來到這裡

未找到工作就離開了

Bowen 春天來了

我要講的農場 叫做 DOB'S farm

桶價包稅1•8

先急缺2個 有經驗的番茄picker

這週五就可上工


我個人採番茄有經驗 每週6天除稅可以賺1000多 所以我想強調要有經驗

最好有車 要快哦

位置 Bowen QLD

0413414057 聯繫電話

Bowen qld 急需倆個有經驗的番茄picker 有意者 ««« 查看完整圖文版