PDA

找人9/3-14/9/2017曼谷芭堤雅跳舞游水食飯 ««« 查看完整圖文版


fung29jan
2017-02-18, 12:55
找人10/3 (9/3搭夜機)-14/3午或15/3 淩晨在曼谷或芭堤雅走.

男女年鹷不限.

日子不能改了(9/3或10出發,14或15號走),因前後日子都有另外同事請假.


我香港男,42, 但仍喜歡飲酒同落disco跳舞. 如唔介意, 可一齊跳舞,食嘢,玩及出島.

心目中想10/3-12/3 落曼谷的disco, 12/3-14/3去芭堤雅游水或玩.

有多次泰國, 東南亞, 歐洲自由行. 想找人一齊去跳舞,出島,食嘢及share酒錢..

(芭堤雅出島我暫定搭大船, 安全又平-已出過)


如有興趣全程或幾日一起 (只食,只跳舞,只出島 其中一樣都可: Share開心些嘛) 都可聯絡

Line ID: fung8

謝謝! ;-)

找人9/3-14/9/2017曼谷芭堤雅跳舞游水食飯 ««« 查看完整圖文版