PDA

十月初的南法、巴黎自由行 ««« 查看完整圖文版


RonnyPeng
2006-12-06, 22:49
今年十月初和老婆去了一趟南法和巴黎,在南法去了亞維農、尼姆、嘉德水道橋、阿爾、馬賽、艾克斯、尼斯、格拉斯、Eze和La Turbie以下是此行的一些遊記,其餘部分將陸續完成。

1. 開車心得 (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/634478)
2. 亞維農(Avignon) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1122564)
3. 尼姆(Nîmes) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1411007)
4. 嘉德水道橋(Pont du Gard) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1738576)
5. 阿爾(Arles) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1968085)
6. 馬賽(Marsielle) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/3295190)
7. 格拉斯(Grasse) - Fragonard (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/3770996)
8. 格拉斯(Grasse) - 城區 (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/4225447)
9. La Turibe (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/6267870)


RonnyPeng
2006-12-18, 23:40
新增
3. 尼姆(Nîmes) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1411007)

查看完整圖文版

RonnyPeng
2007-01-04, 23:00
新增
4. 嘉德水道橋(Pont du Gard) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1738576)

查看完整圖文版

RonnyPeng
2007-01-16, 19:40
新增
5. 阿爾(Arles) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/1968085)

查看完整圖文版

RonnyPeng
2007-03-19, 23:27
新增
6. 馬賽(Marsielle) (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/3295190)

過去兩個月因為公事私事都忙得不可開交,所以暫停更新了一陣子。現在總算可以繼續下去了....

查看完整圖文版

RonnyPeng
2007-04-15, 23:18
新增
7. 格拉斯(Grasse) - Fragonard (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/3770996)

查看完整圖文版


RonnyPeng
2007-05-24, 10:15
新增
8. 格拉斯(Grasse) - 城區 (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/4225447)

查看完整圖文版

RonnyPeng
2007-07-31, 18:58
新增
9. La Turbie (http://blog.pixnet.net/RonnyPeng/post/6267870)

查看完整圖文版

十月初的南法、巴黎自由行 ««« 查看完整圖文版